Съдът отмени Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на еднократна парична помощ за стимулиране на раждането и отглеждането на деца

0

С решение 440, към дело 373 от 2022 г.,Административен съд Благоевград отмени по оспорване на областния управител Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на еднократна парична помощ за стимулиране на раждането и отглеждането на деца на територията на община Благоевград, приета повторно от Общински съвет Благоевград на 15.04.2022 г.

Миналата година решението на Общински съвет- Благоевград, което предвиждаше единият родител/настойник да има уседналост поне две години на територията на общината, а другият поне шест месеца бе оспорено от областния управител два пъти.

Към днешна дата, съдът обявява Наредбата за изменение и допълнение за нищожна, като в мотивите си посочва, че са допуснати съществени нарушения.

На първо място, не е осъществено  ефективно провеждане на изискуемото обществено обсъждане, нарушена е процедурата по публикуване на проектното предложение на интернет страницата на Община Благоевград. Административен съд приема за основателно и възражението относно нарушение на изискванията на чл.26, ал.5 от ЗНА. Тоест,изисква се справката за постъпили предложения да се публикува преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, а не след приемане на решението.

Отменените текстове на Наредбата не спират изплащането на еднократната финансова помощ за стимулиране на раждането и отглеждането на деца. По този начин областният управител осигурява възможност на повече семейства да се възползват от паричната помощ, като редът за изплащане остава непроменен.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here