Проверките в Якоруда продължават, установени са нарушения

0

Във връзка с констатираното нарушение на 20.11.2022 г., при което беше задържан автомобил, собственост на фирма „Диамант Рубин“ ЕООД, в с. Конарско, община Якоруда, с около 20 куб. м. незаконно отсечена строителна дървесина уведомяваме, че продължават съвместните проверки от служители на ЮЗДП, гр. Благоевград и РДГ Благоевград за установяване произхода на отсечената дървесина.

На 21.11.2022 г. при проверка в един от подотделите, включен в дърводобивен  обект №2124, спечелен от фирма „Диамант Рубин“ са установени незаконно отсечени 27 бр. едроразмерни дървета от дървесен вид бял бор, възлизащи на общо 28 куб. м. В съседния подотдел също е констатирана незаконна сеч на 16 бр. бялборови с обем 12 куб. м. дървесина. В същия ден на около 2-3 км разстояние от сечището, комисията установява,  разтоварени на купчини на три места строителна дървесина от дървесен вид бял бор, без поставена контролна горска марка.

На 22.11.2022 г. от проверяващите е извършено измерване и транспортиране до базата за задържани материали на изоставената строителна дървесина, която възлиза на общ обем – 43 куб.м.

Във връзка с установените нарушения, от ЮЗДП ще бъдат дадени указания на ТП ДГС Якоруда да прекрати едностранно, на основание чл.40, сключения договор за продажба на дървесина с фирма „Диамант Рубин“ ЕООД,

При продължаващата полицейска акция със съдействието на служители от ЮЗДП и РДГ Благоевград в село Конарско, на 22 ноември в двора на жител на селото, са установени около 20 куб. метра иглолистни дърва за огрев, без документи за произход и поставена контролна горска марка. В хода на проверката става ясно, че служител на ТП ДГС Якоруда, в нарушение на Закона за горите и подзаконовата наредба, издава електронен превозен билет на собственика на имота с цел дървесината да бъде установена.

В рамките на днешния ден от служителя ще бъдат изискани писмени обяснения. Ръководството на ЮЗДП ще разпореди да бъде наложено строго дисциплинарно наказание на провинилия се служител.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here