Община Радомир предлага нови компетентности за родители и ученици

0

Проект  „За   нови  компетенции“ №  BG  05П20З001-3.09-0003   по оперативна програма   „Наука   и     образование   за   интелигентен   растеж“   работи   по   мярка „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпни райони“. Нови компетентности  усвояват  ученици,  преподаватели   и  родители. Коучинг   сесии, пленер, фестивал и лятно училище допълват работата на педагозите в пет училища в …

Здраве – Източник: struma.bg