Община Благоевград стартира проучване за нагласите сред населението относно подмяна на уредите на твърдо гориво с такива за екологично отопление

0

Община Благоевград стартира проучване, чиято цел да е да се определят нагласите на домакинствата, отопляващи се на дърва и въглища, за безплатна подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативни форми за отопление. Резултатите анкетата ще предоставят актуална информация за това дали и при какви условия жителите биха заменили отоплителните си устройства и с каква форма на отопление.

Това е първото мащабно действие, в което хората от общината могат да се включат и да вземат отношение по чистотата на атмосферния въздух.

Екологичните ползи на проекта са много и неговото реализиране ще спомогне за това Благоевград да се превърне в по-чист и добър град за живеене.

За набиране на информация ще бъде проведено пряко стандартизирано интервю в дома на анкетиращите от град Благоевград и от селата на общината. Това проучване се прави с цел подготовката за кандидатстване по планираната процедура „За по-чист въздух“ по Приоритет 5 „Въздух“ на Програмата „Околна среда“ 2021-2027 г. Процедурата има за цел да намали въздействието на домакинствата, използващи твърдо гориво, върху качеството на атмосферния въздух и така да бъде редуцирано количеството на фини прахови частици.

Във връзка с реализиране на проучването, Община Благоевград информира и отправя апел към гражданите да бъдат активни и да съдействат при провеждането на анкетата, за постигане на оптимален резултат от проучването. Набраната информация ще бъде използвана единствено за целите на анализите и анонимността е напълно гарантирана.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here